IDEAL BALTIC ELEKTRISKĀS AUTOMAŠĪNAS

PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

 

Osaühing Ideal Baltic (Ideal Baltic jeb mēs) piedāvā saviem klientiem (fiziskām un juridiskām personām; turpmāk tekstā arī – jūs) automašīnu (turpmāk arī – Transportlīdzeklis) nomas pakalpojumu, kas tiek aktivizēts un izmantots mūsu tīmekļa vietnē www.myavis.ee/en/ un mobilajā lietotnē (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

Sniedzot jums pakalpojumus un vācot un izmantojot jūsu datus (tostarp jūsu personas datus), mums ir ļoti svarīga jūsu privātuma aizsardzība. Tāpēc mēs vēlamies, lai jūs saprastu, kāda veida personas datus par jums vācam un kā tos izmantojam. Šo privātuma noteikumu mērķis ir sniegt jums pārskatu par jūsu personas datu izmantošanu.

 

Definīcijas

Labākai izpratnei vēlamies paskaidrot dažus šajā dokumenta lietotos terminus.

VDAR ir Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES 2016/679), kuras īstenošana sākās 2018. gada 25. maijā un kura ir tieši piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Mobilā lietotne ir viedtālruņiem, planšetdatoriem un/vai citām mobilajām ierīcēm paredzēta lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļa rezervēšana, atbloķēšana, bloķēšana un/vai citas programmatūrā paredzētās darbības.

Personas dati ir visa veida informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisko personu (datu subjektu); identificējama persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, automatizēti vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana ar pārsūtīšanas palīdzību, izplatīšana vai citāda veida pieejamības radīšana, pielīdzināšana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis ir subjekts, kas lemj, kāpēc un kā personas dati tiek vākti un apstrādāti.

Apstrādātājs ir persona, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Noteikumi un nosacījumi ir noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami mūsu pakalpojumu izmantošanai un kuri ir pieejami [saite uz tīmekļa vietni].

 

 1. Datu pārzinis

Osaühing Ideal Baltic

Reģistrācijas numurs: 10614625

Adrese: Peterburi tee 47c, 11415 Tallinn, Igaunija

E-pasts: admin@avisnow.eu

 

 1. Personas datu veids, ko mēs vācam un apstrādājam, izmantošanas nolūki un likumīgais pamats.

 

 • Fizisku personu pasūtītie pakalpojumi

Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam dažāda veida informāciju. Daļa informācijas tiek apkopota no jums personīgi, kad jūs reģistrējaties pakalpojuma izmantošanai (identifikācijas dati) vai īpaši piekrītat noteiktai izmantošanai (tirgvedības dati), daļa informācijas tiek apkopota automātiski, kad jūs izmantojat pakalpojumu (izmantošanas dati). Informāciju (tostarp personas datus) mēs varam iegūt arī no publiskiem avotiem, piemēram, komercreģistriem / tirdzniecības reģistriem, interneta un no trešām personām, piemēram, kredītreģistriem, lai veiktu priekšvēstures un kredītinformācijas analīzi.

Identifikācijas dati

 • Vārds (vārds un uzvārds)
 • Mobilā tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Pieteikšanās dati: lietotājvārds un parole (parole tiks saglabāta šifrētā veidā un nevienā brīdī nebūs redzama atklātā tekstā).
 • Autovadītāja apliecības numurs

 

Identifikācijas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

 • Lietotāja konta izveide un piekļuve tam, lietotāja reģistrācija, pakalpojuma līguma (N&N) noslēgšana. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Saziņa saistībā ar pakalpojumu, piemēram, rēķinu izrakstīšana, lietotāju atbalsts, informācijas apmaiņa ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem mūsu pakalpojumu ietvaros. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Savu kontu, aktīvu un parādu pārvaldība. Šādas izmantošanas juridiskais pamats parasti ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), bet dažos gadījumos tas var būt arī mūsu juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), piemēram, lai saglabātu galvenos grāmatvedības dokumentus.
 • Nelaimes gadījumu ar Transportlīdzekļu iesaistīšanos pārvaldīšana un informācijas nosūtīšana apdrošināšanas sabiedrībām, ja nepieciešams. Šādas izmantošanas juridiskais pamats mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

 

 

Informācija par maksājumiem

 • Maksājumu kartes informāciju (izdevējs, kartes īpašnieks, kartes numurs, kartes derīguma termiņš) apstrādās un maksājumu kartes datus saglabās trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Stripe, lai apstrādātu maksājumus un novērstu krāpšanu. Stripe ir neatkarīgs datu pārzinis, tāpēc lūdzam iepazīties ar tā konfidencialitātes noteikumiem vietnē: www.stripe.com/en-ee/privacy.
 • Informācija par pakalpojumiem, ko esat no mums iegādājies, un jūsu veiktajiem maksājumiem.
 • Informācija par summām, ko jūsu kontā (sistēmas makā) ir ieskaitījusi trešā persona (piemēram, jūsu darba devējs), un to atlikumu.

 

Informācijas par maksājumiem apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

 • Pakalpojumu sniegšana un jūsu lietotāja konta pārvaldība saskaņā ar N&N. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Mūsu kontu un aktīvu pārvaldība. Šādas izmantošanas juridiskais pamats parasti ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), bet dažos gadījumos tas var būt arī mūsu juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), piemēram, lai saglabātu galvenos grāmatvedības dokumentus.
 • Iespēja izmantot sistēmas maku kā maksājumu metodi par pakalpojumiem saskaņā ar N&N. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

Lietošanas dati

 • Jūsu pieteikšanās dati
 • GPS dati
 • IP adrese
 • Akumulatora dati
 • Transportlīdzekļa ekrāna dati
 • Jūsu izmantotā Transportlīdzekļa ātrums
 • Transportlīdzekļa nobrauktais attālums, kamēr jūs to izmantojat
 • Elektriskā-skrejriteņa akumulatora uzlādes līmenis
 • Transportlīdzekļa / mobilās lietotnes radītie dati, piemēram, atrašanās vieta, braukšanas paradumi, ātrums
 • Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mobilo lietotni un Transportlīdzekļus (tostarp braucienu un atrašanās vietas vēsture)
 • Pārlūka / tālruņa veids un versija
 • Jūsu vēlamie iestatījumi.

 

 

Informācijas par izmantošanu apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

 • Pakalpojumu sniegšana, kas noteikta N&N. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Pakalpojumu atbalsta sniegšana. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Statistikas veidošana un lietotāju datu (tostarp trūkumu) analīze, lai uzturētu un attīstītu Pakalpojumus. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
 • Mūsu aktīvu aizsardzība, izmantojot GPS datus Transportlīdzekļu atrašanās vietas noteikšanai. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

Tirgvedības dati

 • Dati par to, vai esat piekritis tirgvedībai
 • Dati par jūsu tirgvedības kanālu izvēli (e-pasts, mobilais tālrunis vai abi).

 

Informācijas par tirgvedību apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

 • Mūsu pakalpojumu un produktu tirgvedība. Šādas izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

 • Juridisko personu pasūtītie pakalpojumi

Ja mūsu pakalpojumus pasūta vai maksājumu par lietotāju veic juridiska persona (piemēram, kreditējot lietotāja kontu / sistēmas maku), lai tos izmantotu tās darbinieki vai klienti, mēs joprojām vācam un apstrādājam to pašu informāciju, kas aprakstīta 2.1 sadaļā, par faktiskajiem pakalpojumu lietotājiem. Tā kā mēs ar katru lietotāju noslēdzam N&N, mums ir tiešas attiecības ar lietotāju, un datu apstrādes pamatā ir tas pats tiesiskais pamats, kas aprakstīts iepriekš 2.1. sadaļā.

Juridisko personu gadījumā mēs papildus apkopojam šādu informāciju:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • PVN reģistrācijas numurs;
 • tās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kura pārstāv juridisko personu (juridiskās personas pārstāvis) un ir atbildīga par līguma izpildi un pakalpojuma lietotāju pārvaldību.

 

Šādā gadījumā mēs apstrādājam juridiskās personas pārstāvja personas datus, lai sazinātos ar savu klientu (t. i., juridisko personu) pakalpojumu sniegšanai, par ko esam vienojušies ar klientu. Juridiskais pamats tam ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – mums ir nepieciešams sazināties ar juridisko personu, un, ja jūs darbojaties kā tās pārstāvis, mēs pieņemam, ka juridiskā persona jūs ir informējusi par jūsu iecelšanu mūsu kontaktpersonas statusā, tāpēc pastāv interešu līdzsvars un mēs nepārkāpjam jūsu intereses, tiesības un brīvību. Ja personas datu apstrādes pamatā ir likumīgas intereses, datu subjektam vienmēr ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi. Ja jūs iebilstat, mēs informēsim savu klientu, lūdzot sniegt mums informāciju par jaunu kontaktpersonu vai citādi komentēt jūsu iebildumu.

 

 

 1. Jūsu datu kopīgošana

Pie mums jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai (uz tā sauktās “nepieciešamības zināt” pamata). Ārpus Sabiedrības mēs varam kopīgot jūsu datus ar šādām personām šādos apstākļos un tikai nepieciešamajā apjomā:

 • Mūsu pakalpojumu sniedzēji: Jūsu datiem var piekļūt personas, kas mums sniedz pakalpojumus un mūsu vārdā apstrādā jūsu datus (datu apstrādātāji), un tādā apjomā, kāds nepieciešams šādu pakalpojumu sniegšanai. Tie ir tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu mitināšanas, uzturēšanas, pakalpojumu rēķinu izrakstīšanas un izstrādes pakalpojumu sniedzēji.

 

 • Valsts iestādēm un valsts institūcijām (piemēram, policijai, tiesām, datu aizsardzības iestādēm): mēs izpaudīsim jūsu datus tikai tad un tādā apjomā, kādā mums tas ir juridiski obligāti jādara.

 

 • Trešās personas saistībā ar juridiskiem procesiem (piemēram, juridiskie, finanšu konsultanti): mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu datus, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu savu īpašumu un tiesības (tostarp šajā nolūkā iesniegt juridiskas prasības), izpildīt savus līgumus, aizstāvēties pret trešo personu prasībām.

 

 • Trešās personas saistībā ar korporatīviem darījumiem: Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar trešām personām saistībā ar korporatīvajiem darījumiem, piemēram, mūsu uzņēmuma pārdošanu vai jaunu akciju emisiju investoriem, vai uzņēmuma uzņēmējdarbības/aktīvu pārdošanu citam uzņēmumam. Tas var notikt arī kopuzņēmuma izveides, apvienošanās vai citas reorganizācijas kontekstā.

 

Parasti jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Tomēr, ja ir nepieciešams pārsūtīt datus ārpus EEZ, mēs ievērojam VDAR prasības, kas reglamentē šādu pārsūtīšanu.

 

 1. Personas datu saglabāšana

Mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams šajos privātuma noteikumos aprakstītajiem apstrādes nolūkiem un lai ievērotu visu obligāto tiesību aktu prasības. Kritēriji, kurus mēs izmantojam, lai noteiktu glabāšanas periodu dažādām personas datu kategorijām, ir šādi:

 • vai esat aktīvs klients vai ne – cik bieži izmantojat mūsu pakalpojumus vai kad pēdējo reizi nomājāt Transportlīdzekli;
 • vai pastāv līgumiskas vai juridiskas saistības, kas nosaka, ka mums dati jāsaglabā noteiktu laiku;
 • vai ir kādas ierosinātas vai iespējamas juridiskas prasības, kas saistītas ar Transportlīdzekļa nomu, ko esat veicis pie mums, vai kas ir citādi saistītas ar jūsu attiecībām ar mums;
 • vai piemērojamie tiesību akti, statūti vai noteikumi pieļauj konkrētu glabāšanas periodu;
 • kādas bija datu glabāšanas prognozes brīdī, kad mums tika sniegti dati.

 

Turklāt mēs varam apstrādāt datus apkopotā vai anonimizētā formātā, piemēram, analīzes un statistikas vajadzībām, kā arī lai uzlabotu un attīstītu savus pakalpojumus.

 

Konkrētāku informāciju par savu personas datu saglabāšanu varat iegūt, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas norādīta šo Privātuma noteikumu 1. sadaļā.

 

 

 1. Jūsu tiesības

Piekļuves tiesības – jums ir tiesības uzzināt, kādi dati par jums ir mūsu rīcībā (ja tādi ir).

 

Tiesības uz datu labošanu – jums ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

 

Tiesības uz datu dzēšanu – ar zināmiem nosacījumiem jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, tostarp situācijās, kad jūsu personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama nolūkiem, kādiem tie tika vākti, vai ja jūsu personas datu apstrādes pamatā bija jūsu piekrišana un jūs vēlaties atsaukt savu piekrišanu, un nav citu iemeslu jūsu personas datu apstrādei.

 

Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi uz noteiktu laiku (piemēram, ja esat iesniedzis iebildumu par datu apstrādi).

 

Tiesības iebilst – jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, kas pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm. Pēc šāda iebilduma saņemšanas mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu apstrādes pamatojumu vai ja apstrāde nav nepieciešama juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām. Saņemot šādu iebildumu, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkā.

 

Lai izmantotu savas tiesības, nosūtiet attiecīgo pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas norādīta šo Privātuma noteikumu 1. sadaļā. Mums ir tiesības atbildēt uz jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā.

 

 

 1. Tiesības iesniegt pretenziju uzraudzības iestādei

Ja jums nepieciešama papildu informācija par saviem personas datiem vai savu tiesību izmantošanu, jums ir iespēja sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi, kas norādīta šo Privātuma noteikumu 1. sadaļā.

 

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde neatbilst juridiskajām prasībām, jums ir tiesības, neietekmējot iespēju izmantot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, iesniegt pretenziju uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma vieta. Igaunijā attiecīgā uzraudzības iestāde ir Datu aizsardzības inspekcija (Andmekaitse Inspektsioon).

 

 1. Šo Privātuma noteikumu grozījumi

Ik pa laikam mēs varam vienpusēji grozīt šos Privātuma noteikumus, jo īpaši, ja tiek veiktas izmaiņas personas datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos vai mūsu datu apstrādes praksē. Būtisku izmaiņu gadījumā mēs jūs par to informēsim iepriekš. Atjauninātā un spēkā esošā Privātuma noteikumu versija vienmēr ir pieejama mūsu vietnē https://www.myavis.ee/en/privacy-policy.