Pakalpojumu cenrādis

Līzinga pakalpojumu apraksts (Summas bez PVN)

Pakalpojums  
Pilna servisa līzinga līguma sagatavošana 1% no automašīnas vērtības / ne mazāk kā 200 €
Autoparka vadības līguma sagatavošana 75 €
Kilometru nobraukuma un/vai līguma perioda izmaiņas no 150 €
Līzinga līguma saistību nodošana/pārņemšana Latvijā 30 €
Līzinga līguma saistību nodošana/pārņemšana Latvijā no 100 €
Līzinga līguma saistību nodošana/pārņemšana  Baltijā (izmaksas sedz bijušais nomnieks;neietver ar pārņemšanu saistītās izmaksas) no 150 €
Izmaiņas apdrošināšanas nosacījumos 100 €
Servisa pakalpojumu pievienošana bez maksas
Atteikšanās no esošiem servisa pakalpojumiem  100 €
Citas līguma izmaiņas(papildus aprīkojuma pievienošana, iekļauto izmaksu pievienošana vai atteikšanās no tiem uc.) 100 €
Riepu montāža un balansēšana (vienā sezonā) 60 €
Riepu glabāšana (vienā sezonā) 60 €
24/7 diennakts braucēju atbalsts (neiekļauj negadījumu izmaksas, kā piemēram, transportēšanu u.c.) 35 €
Degvielas kartes administrēšana (mēnesī) 2 €
P4 stāvvieta Lidostā „Rīga“ (mēnesī) 15 €
Transportēšana uz/no servisa 25 €
Maiņas automašīna Saskaņā ar līgumā noteikto maiņas automašīnas grupu. No 40 € dienā
Negadījumu administrēšana (par katru gadījumu; neietver ar procedūru saistītās izmaksas) 80 €
Transportlīdzekļa stāvokļa kontrole līguma laikā 45 €
Nozaudētas/nozagtas automašīnas numura zīmes maiņa (neietver ar procedūru saistītās izmaksas) 45 €
Obligātās tehniskās apskates administrēšana un organizēšana (neietver ar procedūru saistītās izmaksas) 45 €
Transportlīdzekļa pēcpārdošana no 300 €
Avis izdota pilnvara 3 valodās bez maksas
Notariāla pilnvara ( neietver notāra izmaksas un valsts nodevu) 30 €
Atļauja apakšnomāt transportlīdzekli 20 €
Citas atļaujas (papildu aprīkojuma ierīkošana, uzlīmes utt.) bez maksas
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un autostāvvietas sodu administrēšana 25 €/ par katru sodu