Līzinga pakalpojumu apraksts

Summas bez PVN

Pilna servisa līzinga līguma sagatavošana VMPL 1% no automašīnas vērtības / ne mazāk kā 200 €
Autoparka vadības līguma sagatavošana VMPL 75 €
Kilometru nobraukuma un/vai līguma perioda izmaiņas PI no 150 €
Rēķinu apmaksas termiņa pagarinājums PI 30 €
Līzinga līguma saistību nodošana/pārņemšana Latvijā PI no 100 €
Līzinga līguma saistību nodošana/pārņemšana  Baltijā (izmaksas sedz bijušais nomnieks;neietver ar pārņemšanu saistītās izmaksas) PI alates 150€
Izmaiņas apdrošināšanas nosacījumos VMPL 100 €
Servisa pakalpojumu pievienošana   bez maksas
Atteikšanās no esošiem servisa pakalpojumiem  PI 100 €
Citas līguma izmaiņas(papildus aprīkojuma pievienošana, iekļauto izmaksu pievienošana vai atteikšanās no tiem uc.) PI 100 €
Riepu montāža un balansēšana (vienā sezonā) PP 60€
Riepu glabāšana (vienā sezonā) PP 60 €
24/7 diennakts braucēju atbalsts (neiekļauj negadījumu izmaksas, kā piemēram, transportēšanu u.c.) PP 35 €
Degvielas kartes administrēšana (mēnesī) PP 2 €
P4 stāvvieta Lidostā „Rīga“ (mēnesī) PP 15 €
Transportēšana uz/no servisa PP 25 €
Maiņas automašīna   Saskaņā ar līgumā noteikto maiņas automašīnas grupu. No 40 € dienā
Negadījumu administrēšana (par katru gadījumu; neietver ar procedūru saistītās izmaksas) PP 80 €
Transportlīdzekļa stāvokļa kontrole līguma laikā  PP 45 €
Nozaudētas/nozagtas automašīnas numura zīmes maiņa (neietver ar procedūru saistītās izmaksas)   45 €
Obligātās tehniskās apskates administrēšana un organizēšana (neietver ar procedūru saistītās izmaksas) PP 45 €
Transportlīdzekļa pēcpārdošana  PP no 300 €
Avis izdota pilnvara 3 valodās PP bez maksas
Notariāla pilnvara ( neietver notāra izmaksas un valsts nodevu) PP 30 €
Atļauja apakšnomāt transportlīdzekli PP 20 €
Citas atļaujas (papildu aprīkojuma ierīkošana, uzlīmes utt.) PP bez maksas
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un autostāvvietas sodu administrēšana PP 25 € par katru sodu

Administratīvo pakalpojumu nozīme (summām nav pievienots PVN):

-    VMPL: Viens maksājums par līgumu
-    PI: Par izmaiņām līgumā un maksājuma grafikā
-    VMPI: viens maksājums par izmaiņām
-    PP: par pakalpojumu